Skip links

การรับประกัน

บริการรับสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Amazon,Ebay,Stockx, Etsy, shopdisney, Aliexpress และเว็บไซต์อื่นๆ ในอเมริกา

การรับประกันสินค้าขณะขนส่ง
กรณีส่งคลังอเมริกา กลับไทย (ผ่านคลังอเมริกา)

 1. หากผู้ขายส่งของมาผิดไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้ามีตำหนิจากผู้ขาย หรือไม่ผ่าน QC การผลิต ทางเราจะประสานงานให้เบื้องต้น ส่วนผลลัพธ์นั้น จะต้องดูตามสถานะการณ์เป็นเคสๆ ไปครับ (ขอกำหนดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ (ข้อ 2.))
 2. หากสินค้าเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจากคลังอเมริกามาไทย ทางเรารับผิดชอบได้ไม่เกิน 3,000-5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ความเสียหาย)
 3. กรณีลูกค้าส่งสินค้าเองจากที่พัก/บ้าน ลูกค้าในอเมริกา ลูกค้าควรอัดคลิป หรือถ่ายภาพก่อนการจัดส่งทุกครั้งเพื่อแจ้งสภาพสินค้ากับทางเรา ในกรณีสินค้ามีความผิดปกติไปจากที่ได้อัดคลิป หรือถ่ายรูป จะได้เครมตามข้อ (2.)
 4. สินค้าประเภทของเหลว กระจก เซลามิก แก้ว กระเบื้อง ทุกชนิด หรือสินค้าเสี่ยงต่อการแตกหัก ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเสียหายง่าย หรือเสี่ยงต่อภัยอันตรายในการจัดส่ง แต่ก็สามารถสั่งได้ตามปกติ ซึ่งเราจะพยายามดูแลสินค้าของท่านเป็นอย่างดีที่สุด
 5. บริษัทไม่มีนโยบาย RE-PACK หรือ เปิด/แกะพัสดุ ของลูกค้าโดยเด็ดขาด เพราะผิดต่อจรรยาบรรณในอาชีพขนส่ง และเข้าข่ายขโมย หรือละเมิดทรัพย์สินลูกค้า
 6. บริษัทไม่รับรวมสินค้าที่โกดังอเมริกา แต่รับรวมสินค้าไว้ในไทยได้ และต้องชำระค่าส่งระหว่างประเทศไว้ก่อน *ค่าขนส่งในไทยยังไม่ต้องชำระ* (อ่านต่อได้ข้อ 7.)
 7. หากสินค้าของลูกค้า ที่ส่งโกดังในอเมริกามีหลายพัสดุ (ตัดออกมารอบเดียวกัน) ทางบริษัทจะชั่งรวมที่ไทยให้ ไม่ปัดกิโล คิดเป็นขีด
 8. กรณีความผิดเกิดจากเรา เช่นเราสั่งของให้ผิดสี ไซส์ ขนาดเอง ทางเรายินดีสั่งให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้าสินค้ารายการนั้นไม่มีขายแล้วทางเราจะคืนเงิน 100% กลับไปให้แทนครับ เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดของเราโดยตรง
 9. สินค้าผิดกฏหมายทั้งของอเมริกา และในไทยไม่รับผิดชอบทุกกรณี และไม่อณุญาติให้สั่งซื้อ
 10. หากความสูญเสียหรือ ความเสียหายจากกรณีอื่นๆ หรือเหตุการอื่นที่นอกเหนือจากเราได้ประกาศรับประกันเอาไว้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับผิดชอบเป็น เคสๆ ไปนะครับเพื่อความยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
 11. การพิจารณาไม่ว่าจะเคสใดก็ตามจากทางเรา เมื่อตัดสินแล้ว ถือเป็นที่สิ้นสุด ทางเราจะพิจารณาอย่างรอบครอบ และยุติธรรมกับทุกฝ่า

การรับประกันสินค้าขณะขนส่ง
กรณีส่งตรงมาไทย (ไม่ผ่านคลังอเมริกา)

 1. กรณีไม่ได้รับสินค้า (สูญหายระหว่างขนส่ง) ทางเราจะทำเรื่องขอเงินคืนให้ทันที ซึ่งเป็นการคืนเงิน 100%
 2. กรณีสั่งมาแล้วไม่ได้ของตามออเดอร์ที่สั่งไปทางเรายินดีประสานงานเพื่อคืนของ และให้ส่งของที่ถูกต้องมาแทน หรือทำเรื่องคืนเงินให้ ซึ่งตรงนี้เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. กรณีสินค้าเสียหาย เช่น แตก ร้าว ผิดรูป ทางเรายินดีประสานงานกับผู้ขายให้ทันที เช่นเดียวกับข้อ (2.)
 4. กรณีความผิดเกิดจากเรา เช่นเราสั่งของให้ผิดสี ไซส์ ขนาดเอง ทางเรายินดีสั่งให้หใม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้าสินค้ารายการนั้นไม่มีขายแล้วทางเราจะคืนเงิน 100% กลับไปให้แทนครับ เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดของเราโดยตรง
 5. สินค้าผิดกฏมหายทั้งของอเมริกา และในไทยไม่รับผิดชอบทุกกรณี และไม่อณุญาติให้สั่งซื้อ
 6. หากความสูญเสียหรือ ความเสียหายจากกรณีอื่น หรือเหตุการอื่นที่นอกเหนือจากเราได้ประกาศรับประกันเอาไว้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับผิดชอบเป็น เคสๆ ไปนะครับเพื่อความยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
 7. การพิจารณาไม่ว่าจะเคสใดก็ตามจากทางเรา เมื่อตัดสินแล้ว ถือเป็นที่สิ้นสุด ทางเราจะพิจารณาอย่างรอบครอบ และยุติธรรมกับทุกฝ่าย