Skip links

แจ้งนัดรับสินค้าด้วยตนเอง

บริการรับสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Amazon,Ebay,Stockx, Etsy, shopdisney, Aliexpress และเว็บไซต์อื่นๆ ในอเมริกา

นัดรับสินค้ากับเรา

นัดรับที่ออฟฟิศ
ลูกค้าสามารถนัดรับสินค้าได้ที่ออฟฟิศ โดยการติดต่อแจ้งเราล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งว่ามีสินค้าเข้าไทย ซึ่งลุกค้าติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และ @Line ซึ่งเราจะส่งพิกัดไปให้ลูกค้า