หลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อ

ระบบค้นหาคำสั่งซื้อ TF

คำแนะนำ

  • ข้อมูลนี้ไม่ใช่หมายเลขติดตาม แต่เป็นหมายเลขคำสั่งซื้อ TF เพื่อแสดงถึงข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะขึ้นต้นด้วย TF และลงท้ายด้วย 99US เท่านั้น
  • คุณสามารถขอหมายเลขติดตามสินค้า ได้จากทีมงานหลังจากผู้ขายเริ่มการจัดส่ง หรือเว้นระยะ 2-3 วันหลังจากสั่งซื้อ เนื่องจากผู้ขายแต่ละคนอาจจะมีระยะเวลาการจัดการคำสั่งซื้อที่ต่างกันออกไป
  • หมายเลขคำสั่งซื้อ TF นี้สามารถใช้อ้างอิงคำสั่งซื้อกับทางทีมงานได้ เมื่อท่านต้องการให้เราช่วยติดตามสินค้า ซึ่งจะมีความแม่นยำมากในการค้นหา
  • โปรแกรมคำสั่งซื้อ TF จะสำรองข้อมูลทุกวัน หลังเที่ยงคืน ดังนั้นไม่ต้องกังวลข้อมูลสูญหาย
  • ในช่วงเวลา 23.00-01.00 อาจจะช้าเป็นบางครั้ง เนื่องจากโปรแกรมคำสั่งซื้อ TF ทำการสำรองข้อมูลในขณะนั้น
  • สำหรับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นหลังช่วงเวลา 23.01 เป็นต้นไปจะถูกสำรองข้อมูลในวันถัดไป
  • กรณีลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร มีลายเซ็นพร้อมตรายางบริษัท โปรดติดต่อทีมงานทันที เราสามารถออกใบเสร็จให้ท่านได้เพื่อไปใช้กับทางบัญชีการเงินของหน่วยงานท่าน
  • หากท่านพบข้อผิดพลาดในการแสดงผล หรือตัวโปรแกรมใบเสร็จมีปัญหา โปรดติดต่อ 0963129974 (คุณต้น)